Useful Malay Words

Good morning

Selamat pagi

Good afternoon

Selamat tengahari

Good evening  

Selamat petang

Good night 

Selamat malam

Thank you

Terima kasih

How are you?

apa khabar?

I want to go..

Saya hendak pergi

Where is?

Di mana?

Turn left

Belok kiri

Turn Right

Belok kanan

Straight ahead

Terus ke hadapan

Stop here

Berhenti di sini

Slow down

Perlahan-lahan

Be careful

Hati-hati

Eat

Makan

Drink

Minum

Go home

Pulang ke rumah

Hungry

Lapar

Thirsty

Dahaga

From

Dari/Daripada

To

Ke/Kepada